Roll-ups & Banderoller

Två roll-ups for Intervac Home Exchange, en organisation där medlemmar emellan kan byta bostad på semestern. Se även arbeten utförda för Intervac under Nyhetsbrev - digitala & print. Banderoll för Intervac Home Exchange, gjord till deras 60-års jubileum 2013. Format: 242 x  76 cm. Banderollen visar personer och viktiga händelser under resans gång och fortsättning följer... Roll-ups skyltar for SalixEnergi. Se även mer arbeten för SalixEnergi under Foldrar, Logotyper, Webbsidor samt under Annonser.